Yargıda seri muhakeme ve basit yargılama dönemi başladı

YARGIDA SERİ MUHAKEME VE BASİT YARGILAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Yargı Reformunun 24 Ekim 2019’da yasalaşan ilk paketindeki iki önemli düzenleme “Seri Muhakeme Usulü” ile “Basit Yargılama Usulü” bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Yargıdaki yeni usullerle yargı sistemin sadeleştirilmesi, adalet hizmetlerinin kolaylaşması ve hızlanması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda yaptığı çalışmalardan biri daha hayata geçiyor. Hak ve özgürlükleri güçlendiren birinci yargı paketiyle yargılamayı sadeleştiren düzenlemeler de yasalaşmış oldu. Bu düzenlemelerin bir kısmı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti. 1 Ocak 2020’den itibaren ise yargı sisteminde seri muhakeme ve basit yargılama usulleri uygulamaya girdi.

180 BİN DOSYA SERİ MUHAKEME KAPSAMINA GİRECEK

Seri Muhakeme Usulünde Cumhuriyet savcısı ile şüpheli ve avukatının kabulüne bağlı olarak dosyalar hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak. Bu uygulama sayesinde Cumhuriyet savcıları daha etkin olacak ve mahkemelerin iş yükünü azaltacak. Yeni usulle; Cumhuriyet savcısına belli bazı suçlar için şüpheliye seri muhakeme teklif etme yetkisi tanınıyor. Şüpheli seri muhakemeyi kabul ederse temel cezadan indirim yapılarak uygulama yapılacak. Ayrıca bu ceza, seçenek yaptırımlara çevrilebilecek, ertelenebilecek ya da hükmün açıklanması geri bırakılabilecek. Yılda 180 bin dosyanın seri muhakeme usulüyle çözülmesi bekleniyor.

BASİT YARGILAMA ÜST SINIRI İKİ YILA KADAR SUÇLARDA OLACAK

Basit yargılama usulü, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve üst sınırı 2 yıla kadar olan suçlarda uygulanacak. Ayrıca taraflara yazılı savunma yapma imkânı tanınacak ve duruşma yapılmaksızın karar verilebilecek. Karara itiraz edilmesi durumunda ise duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam edilecek. Yıllık yaklaşık 340 bin dosyanın bu usulle çözülebilmesi değerlendiriliyor.

SERİ VE BASİT YARGILAMA EĞİTİMLERİ DE DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı, 1 Ocak 2020’de başlayan yeni usullerle ilgili hakim ve savcılara yönelik de eğitim programları düzenledi. Bu kapsamda İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen seri ve basit yargılama usulleriyle ilgili UYAP üzerinden hakim ve savcılara eğitim verdi. Eğitimlerin bundan sonra da devam edeceği belirtiliyor. 

Konuyla ilgili youtube videoları hazırlanarak, hakim ve savcılara bir süredir UYAP üzerinden eğitim veriliyordu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, Basit Yargılama Usulü hakkında UYAP üzerinden hakim ve savcılara eğitim verdi. İlgili videonun linki: 
https://www.youtube.com/watch?v=w_ds8H4AejA

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey, Seri Muhakeme Usulü hakkında UYAP üzerinden hakim ve savcılara eğitim verdi. İlgili videonun linki: 
https://www.youtube.com/watch?v=MErJGfGkBwQ

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Seri Muhakeme Usulü hakkında UYAP üzerinden hakim ve savcılara eğitim verdi. İlgili videonun linki: 
https://www.youtube.com/watch?v=f5SR2RnUnbo

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Basit Yargılama Usulü hakkında UYAP üzerinden hakim ve savcılara eğitim verdi. İlgili videonun linki: 
https://www.youtube.com/watch?v=vxBKYHWX29M