Hukuki Uyuşmazlık Bürosu

Hukuki Uyuşmazlık Bürosu:

* 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun sekretarya görevini yapmak.

* Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonu tarafından bilirkişi incelemesi yaptırmak ve olayla ilgili bilgisi bulunan kişiler dinlemek istemesi halinde gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak, tebligat ve yazışma işlemlerini yerine getirmek.