Planlama ve Değerlendirme Bürosu

 Planlama ve Değerlendirme Bürosu:

* Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri yaparak Genel Müdüre sunmak,

* Bakanlık tarafından hazırlanan stratejik planlar, açıklanan hedefler ve eylem planlarını dikkate alarak ilgili bürolar tarafından iletilecek bilgiler ve çalışma planlarını da dikkate alarak Genel Müdürlük çalışma planlarını oluşturmak,

* Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak yeni uygulamaları takip etmek, araştırmalar yapmak, araştırma sonuçları üzerince analizler yaparak çıktılarını Genel Müdür ile paylaşmak,

* Genel Müdürlük personelinin performansını artırmak ve kabiliyet gelişimini sağlamak için eğitim programları önermek,

* AR-GE faaliyetleri ile ilgili olarak aynı konuda hizmet veren diğer kamu kurum ve kuruluşları veya Bakanlık birimleri ile koordine gerektiren işleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

* AR-GE faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Müdürlükte koordine gerektiren işleri diğer daire başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek.

* İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görev alanıyla ilgili olan ve müzakere edilmesi gereken konuları ilgili müzakere ortamlarına taşımak.