Arşiv Bürosu

 Arşiv Bürosu:

* 16/5/1988 tarihli ve 3473 sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Bakanlık Arşiv Usul ve Esasları gereğince Genel Müdürlük arşiv iş ve işlemlerini yürütmek,

* Dosyaları ve arşiv dolaplarını Genel Müdürlük dosya kayıt türlerine göre tasnif ederek sıralı olarak dizmek,

* Dava dosyalarını, derdest, icra takibi aşamasında ve hitam olmak üzere tasnif etmek,

* Derdest dosyaları dosya türlerine ve sayılarına göre sıralı olarak dizmek,

* İcra aşamasında olan dava dosyalarını dosya türlerine ve sayılarına göre sıralı olarak dizmek, icra dosyaları ile ilişkilendirmek,

* Dosya avukatı tarafından hitam kaydı düşülen ve sistem üzerinden hitam edilerek kapatılan dosyaları dosya türleri ve sayılarına göre hitam arşivine dizmek,

* Hitam arşivinde saklama süreleri tamamlanan dosyaları Bakanlık arşivine göndermek,

* Tüm arşivlerdeki dosyalar için gerek yangın, su baskını, hırsızlık gibi fiziki yönden gerekse bilgi ve belge güvenliği yönünden gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak,

* Gelen-Giden Evrak Bürosu veya ilgililer tarafından talep edilen dosyaları çıkararak teslim etmek,

* Yerine kaldırılmak üzere ilgilileri tarafından iade edilen dosyaları geciktirmeksizin yerlerine dizmek,

* Arşivden çıkarılan ve teslim edilen dosyaların kaydını tutmak, işi biten dosyaların arşive girmesini sağlamak, uzun süre arşiv dışında kalan dosyaların takibi yaparak kaybolmaması için gerekli tedbirleri almak.