Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri Ödeme Bilgileri

HESAP NUMARASINA YALNIZCA ADALET BAKANLIĞININ TARAF OLDUĞU DAVALARDA MAHKEME TARAFINDAN HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİNİN YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

BANKA ARACILIĞI İLE YAPILACAK ÖDEMELERDE GEREKLİ BİLGİLER

ALACAKLI               : T.C. Adalet Bakanlığı
BANKA VE ŞUBE     :    Merkez Bankası Ankara Şubesi
IBAN                       : TR83 0000 1001 0000 0350 1540 32
AÇIKLAMA              : Mahkeme Adı , Mahkeme Esas Numarası, Davacı/Davalı İsmi Soyismi
ÖRNEK                   : Ankara 1. İdare Mahkemesi, E:2022/1, HALİL AKTÜRK
(Ödeme sırasında açıklamanın eksiksiz bir şekilde yazılmış olması gerekmektedir)

ŞAHIS ÖDEMELERİ İÇİN VERGİ NO : 0071110038
KURUM ÜZERİNDEN YAPILACAK ÖDEMELERİ İÇİN VERGİ NO : 0070401224

Ödeme yollarından biri ile ödeyerek ödeme belgesini ab229558@adalet.gov.tr mail adresine veya  0312 293 2228 faks numarasına göndermek suretiyle bilgi vermeniz gerekmektedir.
Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri Ödeme Birimi İletişim :  0312 549 58 95