Takip Memurluğu Bürosu

Takip Memurluğu Bürosu:

* Ankara içindeki mahkemelere, icra müdürlüklerine, Bakanlık merkez birimlerine ve diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına sevk işlemi yapılan ve fiziksel olarak teslimi gereken evrakları, süreleri dikkate alınarak oluşturulacak iş planına göre geciktirmeksizin imza karşılığı teslim etmek, son günü olan evraklarda saat 14:00’e kadar Gelen - Giden Evrak Bürosuna teslim edilmiş olması kaydı ile aynı gün teslim etmek, saat 14:00’dan sonra gelenler hakkında Daire Başkanına bilgi vermek ve verilecek talimata göre işlem yapmak,

* Bakanlık Merkez birimleri arasındaki zimmetli evrak teslimi işlerini yürütmek,

* Yargılama ve icra takibi giderlerini UYAP sistemi veya TÖS gibi elektronik ödeme sistemleri ile gerçekleştirmek, mümkün olmaması halinde doğrudan mahkeme ve icra müdürlüklerine veya buralara gönderilmek üzere PTT şubelerine yatırmak, ödeme makbuzlarını dosyalarına atılmak üzere ilgilileri ile paylaşmak, ihtiyaç durumuna göre avans açılması ve kapatılması ile ilgili işleri Bütçe ve Mali İşler Bürosu ile paylaşmak,

* UYAP sistemi üzerinden açılması ve gönderilmesi mümkün olmadığı hallerde dava ve icra takiplerini açmak,

* Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olan ve Genel Müdürlük dışında takip edilmesi gereken işleri yapmak,