Arabuluculuk Bürosu

Arabuluculuk Bürosu:

* Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya hizmetini yürütmek.

* Arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasının Genel Müdürlük internet sitesinde güncel olarak yayınlamak.

* Komisyonun, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli rapor düzenlemesini koordine etmek ve bu raporların beş yıl süre ile saklanmasını sağlamak.

* Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu,Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve Arabuluculuk Komisyonu tarafından sekretaryaya verilen diğer görevleri yapmak.

* Büronun takip ettiği dosya ve işlemlere ilişkin gerektiğinde rapor hazırlamak, bilgi bankası oluşturmak ve Komisyonun ve Genel Müdürlük çalışanlarının istifadesine sunmak.