Proje Bürosu

Proje Bürosu:

* Bakanlığımız ilgili birimlerinin proje çağrılarını takip etmek, Genel Müdürlüğümüz proje tekliflerini oluşturmak, eylem aksiyon belgelerinin hazırlamak,

* Kabul edilen projelerin uygulanmasını sağlamak ve raporlamak.