Personel Eğitiminde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Başladı.

Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği eşleştirme projesi kapsamında Personel Eğitiminde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konulu Uluslararası Konferansı başladı.Adalet Bakanlığı yargı hizmetlerinde yardımcı personelin verimliliğinin ve sağlanan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirdiği ve Avrupa Birliği eşleştirme projesi olan Personel Eğitiminde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konulu Uluslararası Konferansı Ankara Hakimevinde başladı. Konferansın açılışında bir konuşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, son yüzyılda küresel çapta tanık olduğumuz gelişmelerle birlikte hukuk kurallarının da sınırları aşan bir şekilde birbirine yaklaşmış bir durumda olduğunu belirtti. Birkan konuşmasında, “Özellikle Avrupa Birliğiyle ve Birleşik Krallık olsun diğer birçok ülkeyle ortak çalışmalar yapmamız lazım ve bu ortaklıklarımızı daha da ileriye götürmemiz lazım. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var, paylaşacak çok şeyimiz var, birbirimize aktaracak çok şeyimiz var. Mesela Türkiye 700 yıllık bir imparatorluğun bakiyesi üzerine duruyor. Bu imparatorluk mirasında belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayacak kadar çok dinli, çok dilli, çok etnik yapıya sahip onlarca milleti bir arada yaşatmış, idare etmiş birlikte bir tarihi kültürü tebarüz etmiş bir milletin bakiyesine sahip. Dolayısıyla bizim ciddi bir tecrübemiz var.” dedi.

Adaletin tecellisinin bütün insanlığın ortak temennisi olduğunun altını çizen Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, “Adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Kutad-gu bilig de adalet göğün direği diyor. Bizim inancımızda mülkün temeli, her şeyin temeli. Adalet olmadığı hiçbir ülkede yaşayamaz, toplumda yaşayamaz öyle bir hayat zaten olamaz.” ifadelerini kullandı.

Adalet hizmetlerinde yardımcı personelin eğitiminin önemine dikkat çeken Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, yardımcı personelin adalete katkı noktasında eğitimine yönelik daha kapsamlı çalışmalar yapılmasının son derece önemli olduğunun belirtti. Birkan, “Adalet Bakanlığı olarak biz sadece okulda alınan eğitimle değil yeni dönemde sürekli bir eğitim modeline geçmiş durumdayız, bunu sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Fotoğaflar