Kurumsal İletişim Bürosu

Kurumsal İletişim Bürosu:

* Gazete, televizyon, internet, sosyal medya, dergi ve benzeri yazılı, görsel, işitsel iletişim kanallarını ve iletişim mecralarını güncel bir şekilde takip etmek, Bakanlığımızı ve Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda yetkili makamları bilgilendirmek ve gerekli aksiyonları almak.

* Genel Müdürlüğümüzün tüm iletişim mecralarında tanıtımı ile ilgili faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

* Genel Müdürlüğümüzle ilgili cevap, düzeltme hakkı ve hukuki süreç gerektiren durumları takip ederek gereken hukuki süreçleri takip ve koordine etmek.

* Genel Müdürlüğümüzle ilgili etkinlik ve organizasyonlarda fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek.

* Genel Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarını oluşturmak, Bakanlığımız kurumsal temel ilke ve prensipleri çerçevesinde güncel olarak yönetmek.

* Genel Müdürlüğümüzle ilgili basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyurularını hazırlamak ve yayınlanması maksadıyla Bakanlık haber havuzuna dâhil ederek süreci takip etmek, konuya ilişkin arşiv çalışmalarım yapmak,