İstatistik Bürosu

 İstatistik Bürosu:

* Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde ilgili bürolarla da iletişime geçerek re’senveya talep üzerine günlük, haftalık, aylık, yıllık vb periyotlar halinde istatistiki veriler hazırlamak, bu verilerin hazırlanabilmesi için gerekli program ve geliştirmeleri ilgili bürolara iletmek üzere birim amiri ile paylaşmak.

* Hazırlanan verilerinin analizini yaparak yıllık çalışma plan ve programına, bütçe hazırlıklarına esas teşkil edecek veya ihtiyaç duyulacak diğer raporları hazırlamak.