E-tebligat ile 260 milyon lira tasarruf edildi

ELEKTRONİK TEBLİGAT İLE 260 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLDİ

Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan elektronik tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 20 milyon 621 bin 253 tebligat, elektronik ortamda gönderildi. Böylece 700 bin ton kağıt ve 260 milyon lira tasarruf edildi.

Adalet Bakanlığı, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlattığı elektronik tebligat uygulamasıyla bu güne kadar 20 milyon 621 bin 253 tebligatı elektronik ortamda gönderdi. Elektronik tebligat uygulamasıyla birlikte tebligatlar fiziki ortamda gönderilmediği için 260 milyon lira tasarruf edildi. Öte yandan tebligatların elektronik ortamda oluşturulması ile birlikte 700 bin ton kağıt tasarruf edilerek binlerce ağaç kesilmekten kurtarıldı. Elektronik tebligat uygulamasıyla tebligatlar anlık olarak muhatabına ya da ilgili kurama ulaştığı için yargısal süreçlerde tebligat kaynaklı gecikmenin de önüne geçiliyor.  

RAKAMLARLA ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI

Uygulamanın başladığı tarihten bu yana Adalet Bakanlığından vatandaşlara gönderilen tebligat sayısı 10 milyon 683 bin 166, tüzel kişilere gönderilen tebligat sayısı 7 milyon 245 bin 845, kamu kurumlarına gönderilen tebligat sayısı 2 milyon 432 bin 318. Elektronik tebligat uygulamasında günlük ortalama 50 bin 791 tebligat, aylık ortalama 1 milyon 586 bin 250 tebligat gönderiliyor.

1 Ocak 2019’dan bu yana tebligat çıkarmaya yetkili merciler, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren elektronik tebligat uygulamasına geçti.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.

ELEKTRONİK TEBLİGAT SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.

Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim ediyor, UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.