Bilgi İşlem Bürosu

Bilgi İşlem Bürosu:

* Genel Müdürlüğün bilgi işlem alt yapısını oluşturmak, ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyon sistemlerinin kurmak.

* Sistemde oluşabilecek arızaları gidermek.

* Sistem yedeklerini belirli periyotlarla almak suretiyle veri kaybını önlemek.

* Genel Müdürlüğün web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını günlük güncellemek yayınlanması gereken verileri günlük yayınlamak.