Adalet Bakanımız Sn. Abulhamit GÜL'ün 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı

Avukatlık mesleği, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası, hak arayışının en önemli unsurudur.

Hak ve özgürlüklerin güvencesi olan bu kutsal mesleğin el üstünde tutularak güçlendirilmesi; vatandaş memnuniyetinin artırılması, yargının daha iyi işlemesi anlamına gelmektedir. 

Bu düşünceyle avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı adımların atılması, mesleki sorunlarının çözümü ve müdafi yetkilerinin genişletilmesi, yargı reformu stratejimizin özenle takip ettiğimiz başlıkları arasındadır.

Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından milletimizle paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı’nda savunmanın güçlendirilmesi ve avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması amacıyla yapısal ve köklü yenilikler ortaya konulmuştur. 

Avukatlık mesleğinin özü itibarıyla kamu hizmeti niteliğinde olduğu bilinciyle vatandaşımızın haklarını temsil makamını güçlendirici adımlar atmaya devam edeceğiz.

Çünkü bir toplumda yargıya güven, avukatlara ve savunma makamına duyulan güven ile doğru orantılıdır.

Çünkü bir adliyenin adaletin kapısı olması, iddia-savunma-hüküm diyalektiğinin etkin bir şekilde hayata geçmesi ile mümkündür.

Savunma hakkı dokunulmazdır. Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir. Avukatlık mesleği bu kutlu temel üzerinde yükselmektedir.

Hukuk sistemimizin standartlarını, yalnızca hakikatin peşinde olan, hukukun üstünlüğüne koşulsuz inanan tüm yargı paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla daha ileri taşıyacağımıza inancım tamdır.

Bu duygularla vatandaşımızın hukuk önünde eşitlik ve hak arama hakkının sarsılmaz teminatı olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü içtenlikle kutluyorum.

Hayatlarını hukuk ve adalete adamış, ülkemize, milletimize, insanımıza onurla hizmet etmiş, şimdi aramızda olmayan bütün avukatları ve yargı mensuplarını rahmetle anıyor, halen bu kutsal görevi ifa eden saygıdeğer meslektaşlarıma sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.