2020-2021 Adli Yıl Açılış Mesajı

Bakan GÜL: 2020-2021 Adli Yılı, Ülkemize, Vatandaşlarımıza, Yargı Teşkilatımıza ve Hukuk Camiamıza Hayırlı Olsun.


Adalet teşkilatımız ve yargı camiamız için yeni bir adli yıl, yeni bir çalışma dönemi başlıyor.

Hak ve adalet için emek ve mesai veren tüm hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet personelimiz bu başlangıcın heyecanını ve haklı gururunu taşımaktadırlar.

Adalet teşkilatı olarak, toplumun her kesiminin, istisnasız bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli olarak daha iyiyi aramaktan bir an olsun yorgunluk ve yılgınlık hissetmiyoruz.

Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından milletimizle paylaşılan ‘‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’’ bu adli yılda da tüm uygulayıcılar için yol haritası olacaktır.

Ayrıca, “İnsan Hakları Eylem Planı”nı bu dönem hayata geçireceğiz. Özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan Yargı Reformu Strateji Belgemiz ile İnsan Hakları Eylem Planımız; demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik irademizi ortaya koymaktadır.

Umuyorum ki yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır.

Bu bağlamda, reform belgemizde öngörülen hedeflerimizi adım adım hayata geçirme gayreti içindeyiz.

Yargı reformu birinci paketinde düzenlenen seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin yargısal işleyişteki yerini tam manasıyla bu dönemde yer alacağına inanıyoruz.

Adliye teşkilatımızın insan kaynağını nitelik ve nicelik yönünden her geçen gün geliştiriyoruz.

Yeni adli yılda yeni infaz hakimliği uygulamasını hayata geçiriyoruz. Yargı reformu kapsamında mevzuatımıza kazandırılan 7242 sayılı Kanun ile infaz hakimliği kurumu yeniden ele alınmış, infaz hakimliklerinin yetkileri genişletilmiş ve bir ihtisaslaşma adımı olarak bu kurum, adliye teşkilatımızda müstakil bir şekilde yapılandırılmıştır.

Ayrıca, yeni adli yılla birlikte Cumhuriyet savcılarımızın asliye ceza duruşmalarına katılmaları yeniden sağlanarak iddia-savunma diyalektiğinin daha etkin bir şekilde işlemesinin önü açılacaktır.

Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır.

Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır.

Ancak her reformun asıl sahibi ve koruyucusu hiç şüphesiz iyi uygulamadır.

Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkes memnuniyetle ayrılmalıdır.

Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır.

Bu vesile ile, reform irademizi sahiplenen, yenilik adımlarımızı yargısal işleyişin birer parçası haline getiren bütün uygulamacılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere görevi başında şehit düşen yargı mensuplarımızı ve adalet teşkilatı çalışanlarımızı rahmetle anıyorum.

Bu düşüncelerle, önümüzdeki dönemde de hukukun üstünlüğüne tavizsiz bir bağlılıkla ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtacak, hiçbir etki altında kalmadan bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkacak yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm personelimizin yeni adli yılını kutluyorum.

2020-2021 Adli Yılı, ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olsun.
 

                                                                                                                                                                                                                 Abdulhamit GÜL
                                                                                                                                                                                                         Adalet Bakanı

Fotoğaflar